You are here

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi tegevused 2008

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi tegevused 2008. aastal* Riiklik finantseerimine
1. Helmandi provintsi keskhaigla (Bost Hospital) elektrivarustuse parandamine (93.11 KB, PDF)
Jaanuar–aprill 2008 (Välisministeerium)
400 000 krooni
2. Humanitaarabi andmine külmalaine all kannatavale Tadžikistanile UNICEFi kaudu (112.96 KB, PDF)
Veebruar 2008 (Välisministeerium)
500 000 krooni
3. Kenya sisepõgenike olukorra leevendamine ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti kaudu (103.44 KB, PDF)
Veebruar 2008 (Välisministeerium)
800 000 krooni
4. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste süsteemide rakendamine Makedoonia riikliku maa-ameti tegevuses (102.19 KB, PDF)
Veebruar-mai 2008 (E-Riigi Akadeemia)
327 700 krooni
5. Eesti maksuhalduri kogemuse tutvustamine Moldova maksuinspektsioonile (79.71 KB, PDF)
Veebruar-juuli 2008 (Eesti Maksu- ja Tolliamet)
541 810 krooni
6. Gruusia avalik-õigusliku televisiooni ja raadiokompanii (GTVR) reformi nõustamine (59.84 KB, PDF)
Märts-mai 2008 (Eesti Rahvusringhääling)
195 300 krooni
7. Georgia Vabariigi Siseministeeriumi võimekuse tõstmine tõkestamaks varastatud sõidukite salakaubandust Kaukaasia regioonis (29.41 KB, PDF)
Veebruar 2008 - detsember 2009 (Eesti Piirivalveamet)
650 850 krooni
8. Gruusia opositsiooniliidrite visiit Eestisse, 10.-12. märts 2008.a (52.84 KB, PDF)
Märts 2008 (Avatud Eesti Fond)
43 240 krooni
9. Humanitaarabi Madagaskari kahe troopilise tsükloni ohvrite toetamiseks ÜRO lastefondi (UNICEFi) kaudu (97.1 KB, PDF)
Märts 2008 (Välisministeerium)
500 000 krooni
10. ÜRO Hädaabi Keskfondi (CERF) 2008 aasta tegevuse toetamine vabatahtliku annetuse kaudu (105.41 KB, PDF)
Märts 2008 (Välisministeerium)
900 000 krooni
11. "IHP/ÜRO Hindamis- ja Koordineerimismeeskonna toetuspersonali kursus" (108.63 KB, PDF)
Märts-mai 2008 (Sisekaitseakadeemia)
154 784 krooni
12. Koostöö valla arengu- ja planeerimistegevuse kui demokraatliku kohaliku omavalitsuse ühe põhimõtte korraldamisel Kehtna vallas ja Krasnogvardeiski rajoonis (84.92 KB, PDF)
Veebruar-juuli 2008 (Kehtna vallavalitsus)
81 155 krooni
13. Eesti EL- ja NATO-integratsiooni kogemuse tutvustamine Ukraina, Moldova, Gruusia ja Armeenia noortele diplomaatidele, riigiametnikele ja õppejõududele (lühikoolitus ja Euroopa Naabruspoliitika-alane konverents) (45.29 KB, PDF)
August-detsember 2008 (Eesti Diplomaatide Kool)
904 100 krooni
14. Õppestipendiumid Moldova ja Gruusia noortele diplomaatidele ja riigiametnikele (2008/2009 ja 2009/2010 õa) (38.13 KB, PDF)
mai 2008 - mai 2010 (Eesti Diplomaatide Kool)
1 139 300 krooni
15. Jätkusuutliku tervishoiusüsteemi loomise ja ülesehituse toetamine Afganistani Islami Vabariigi Helmandi provintsis (76.57 KB, PDF)
Juuni 2008 - mai 2010 (MTÜ Mondo)
760 800 krooni
16. E-valitsemise vanemeksperdi Ivar Tallo kui Eesti eksperdi ÜRO Koolitus- ja Uurimisinstituudi juures (United Nations Institute for Training and Research, lühendatult UNITAR) lähetuse pikendamine (32.99 KB, PDF)
Aprill 2008 - märts 2009 (Välisministeerium)
2 500 000 krooni
17. Eesti innovatsiooni tugistruktuuride loomise ja tehnoloogiasiirde toimimise kogemuse tutvustamine Georgia ametnikele, arendus- ja teadusasutuste ja ettevõtete esindajatele (78.37 KB, PDF)
Mai 2008 - märts 2009 (Invent Baltics OÜ)
998 537 krooni
18. Maailmapäev (43.35 KB, PDF)
Juuni 2008 (MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud)
626 600 krooni
19. Rahvusvaheline seminar: "Lõuna-Ameerika ja Ida-Euroopa arengukogemused võrdlevas perspektiivis" (47.2 KB, PDF)
Oktoober 2008 (Eesti Välispoliitika Instituut)
165 373 krooni
20. Fotonäitus Armastatud Afganistan (80.68 KB, PDF)
Juuni 2008 - veebruar 2009 (Raadi Duo OÜ)
53 451,70 krooni
21. Humanitaarabi Birma/Myanmarile Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsiooni (IFRC) kaudu (43.16 KB, PDF)
Mai 2008 (Välisministeerium)
500 000 krooni
22. Maailma Toiduprogrammi humanitaarabiprogrammide toetamine seoses toiduainete ja kütuste hinnatõusuga (41.3 KB, PDF)
Mai 2008 (Välisministeerium)
800 000 krooni
23. Demokraatlike arengute toetamine Ukraina hariduskorralduses (103.06 KB, PDF)
Mai 2008 - jaanuar 2009 (MTÜ Nõustamis- ja koolituskeskus HARED)
339 600 krooni
24. Ukraina noorteadlaste juhtimisoskuste kaardistamine ja arendamine (101.7 KB, PDF)
Juuni 2008 - september 2009 (Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia)
561 250 krooni
25. Humanitaarabi Hiina Punase Risti kaudu (25.68 KB, PDF)
Mai 2008 (Välisministeerium)
500 000 krooni
26. Humanitaarabi andmine Iraagi pagulastele ja sisepõgenikele ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) kaudu (26.01 KB, PDF)
Mai 2008 (Välisministeerium)
1 000 000 krooni
27. Gruusia politseikoolituse arendamine (39.43 KB, PDF)
Mai 2008 - juuni 2009 (Sisekaitseakadeemia)
790 000 krooni
28. Gruusia sotsiaalvaldkonna avaliku teenistuse ja mittetulundusühingute institutsioonide spetsialistide pädevuskoolitus (30.31 KB, PDF)
August 2008 - september 2009
(Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut)
1 400 079 krooni
29. Maailmaharidusprojekt GLEN (35.15 KB, PDF)
Aprill 2008 - september 2009
(MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud)
485 700 krooni
30. Rahvusvaheline arengukoostöö suvekool „Kodanikeühendused üleilmses arengukoostöös: teemad, sõnumid ja meetodid“ (81.89 KB, PDF)
August 2008 (Eesti Euroopa Liikumine)
199 752 krooni
31. Kabuli tsiviillennuvälja opereerimisvõimekuse ja ohutustaseme parandamine (30.44 KB, PDF)
Juuli-september 2008 (MTÜ Lennubaasi Ohvitseride Kogu)
42 000 krooni
32. Eesti-Moldova arengukoostöö metsanduslike andmebaaside haldamisel (35.31 KB, PDF)
August 2008 - mai 2009
(RMK Riigimetsa Majandamise Keskus)
303 200 krooni
33. Stipendiumiprogramm Valgevene ülikoolidest poliitilistel põhjustel eksmatrikuleeritud üliõpilastele (109.53 KB, PDF)
September 2008 - august 2011
(SA Avatud Eesti Fond)
1 800 000 krooni
34. ÜRO põlisrahvaste fondi (United Nations Voluntary Fund for Indigenous Populations), ÜRO põlisrahvaste usaldusfondi (United Nations Trust Fund on Indigenous Issues) ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ameti tegevuse (United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights) toetamine (25.07 KB, PDF)
Juuli 2008 (Välisministeerium)
1 000 000 krooni
35. Valgevene Humanitaarülikooli toetamine (26.95 KB, PDF)
Juuni 2008 (Välisministeerium)
450 000 krooni
36. Humanitaarabi andmine Ukrainale ja Moldovale üleujutuses kannatanute abistamiseks ja üleujutuse tagajärgede likvideerimiseks (27.47 KB, PDF)
August 2008 (MTÜ Mondo)
1 966 500 krooni
37. E-valitsemise kogemuse jagamine Albaania ja Montenegro välisministeeriumi ja teiste valitsusasutuste töötajaile (32.37 KB, PDF)
September 2008 - september 2009 (Välisministeerium)
597 000 krooni
38. Kriminaalpolitsei üldtunnustatud tööpõhimõtete tutvustamine Tsernigovi oblasti kriminaalmiilitsa ametnikele Eesti politsei näitel (45.91 KB, PDF)
September 2008 - mai 2009 (Sihtasutus Lõuna Koolitus)
543 000 krooni
39. Afganistani Helmandi provintsi keskhaigla (Bost hospital) meditsiinilise abi andmise võimekuse tõstmine (31.96 KB, PDF)
Juuli-detsember 2008 (MTÜ Mondo)
2 943 213 krooni
40. Humanitaarabi Gruusia relvakonfliktis kannatanutele (21.16 KB, PDF)
August-september 2008 (Välisministeerium)
2 300 000 krooni
41. Dokumentaalsaade "Eesti abistav käsi – Gruusia" (40.85 KB, PDF)
September-november 2008 (Eesti Rahvusringhääling)
71 400 krooni
42. Integreeritud piiriülese veemajanduse ning avalikkuse kaasamise edendamine Moldovas ja Ukrainas Eesti kogemuse najal (68.51 KB, PDF)
Oktoober 2008 - detsember 2009
(MTÜ Peipsi Koostöö Keskus)
637 300 krooni
43. Afganistani nädal Eestis. Saame tuttavaks ….. Afganistan (27.25 KB, PDF)
November-detsember 2008 (MTÜ NATO Ühing)
107 000 krooni
44. Maailmakool (35.47 KB, PDF)
September 2008 - veebruar 2009 (Jaan Tõnissoni Instituut)
265 960 krooni
45. Rahvusvaheliste arengukoostöö ja humanitaarabi organisatsioonide toetamine vabatahtlike annetuste tegemise kaudu (27.05 KB, PDF)
September 2008 (Välisministeerium)
6 500 000 krooni
46. Üldsusele suunatud arengukoostööalase teavitusmaterjali koostamine ja väljaandmine (54.96 KB, PDF)
detsember 2008 – juuni 2009 (MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud)
352 800 krooni
47. Sissemakse tegemine naabrusrahastu sihtfondi (25.29 KB, PDF)
2008 - 2010 (Välisministeerium)
15 6446 600 krooni
48. Eesti ja Moldova elanikkonna kaitsealase koostöö võimaluste uurimine (29.83 KB, PDF)
jaanuar – aprill 2009 (Päästeamet)
171 000 krooni
49. Kosovo sotsiaalmajandusliku arengu toetamine Maailmapanga mitme panustajaga Kosovo jätkusuutliku tööhõivepoliitika arendamise sihtfondi (32.96 KB, PDF)
detsember 2008 (Välisministeerium)
3 000 000 krooni
50. Moldova välismajandusesindatuse süsteemi tõhustamine (28.15 KB, PDF)
detsember 2008 – mai 2009 (EV Suursaatkond Kiievis)
74 147 krooni
51. Sudaani pagulaste ja sisepõgenike tagasipöördumise ja taasintegreerimise toetamine ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti kaudu (45.93 KB, PDF)
detsember 2008 (Välisministeerium)
700 000 krooni
52. Humanitaarabi Haiti Vabariigile UNICEFi kaudu troopiliste tormide Fay, Gustav, Hanna ja Ike tagajärjel kannatada saanud koolide taastamiseks ajutiste koolide ehitamiseks (77.05 KB, PDF)
detsember 2008 (Välisministeerium)
500 000 krooni
53. Ukraina seadusandluse harmoneerimine ÜRO lapse õiguste konventsiooni laste müügi, lasteprostitutsiooni ja –pornograafiat käsitleva fakultatiivprotokolli nõuetega (60.68 KB, PDF)
2008 – 2010 (Välisministeerium)
1 472 160 krooni
54. Eesti kogemuse siirdamine Palestiina Omavalitsuse e-teenuste arendamiseks (41.18 KB, PDF)
(E-Riigi Akadeemia)
1 279 275 krooni
55. Humanitaarabi andmine Zimbabwe elanikkonnale Maailma Toiduprogrammi (WFP) kaudu 2009. aastaks (25.83 KB, PDF)
detsember 2008 (Välisministeerium)
900 000 krooni
56. Humanitaarabi andmine Kongo Demokraatlikule Vabariigile ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti kaudu (26.7 KB, PDF)
detsember 2008 (Välisministeerium)
1 000 000 krooni
57. Humanitaarabi andmine Korea RDV-le (Põhja-Korea) Maailma Toiduprogrammi kaudu (25.33 KB, PDF)
detsember 2008 (Välisministeerium)
500 000 krooni
58. EUPOL COPPS missiooni toetamine okupeeritud Palestiina aladel (PDF)
detsember 2008 (Välisministeerium)
2 200 000 krooni
59. Koostöö Ukraina partneritega kolmanda sektori arendamisel ning kohaliku omavalitsuse, mittetulundusühenduste ja piirkondliku meedia ühistegevuse korraldamisel (Rapla maakonna kogemustel) (100.06 KB, PDF)
detsember 2008 – august 2009 (Kehtna vallavalitsus)
108 500 krooni
60. Afghanistani rahvusarhiivi edendamine ja mobiilse raamatukogu täiendamine (40.78 KB, PDF)
detsember 2008 – juuli 2009 (Kabuli Ülikooli Afganistani Keskus ACKU)
440 000 krooni
61. Moldova ombudsmani ja konstitutsioonikohtu tugevdamine (26.89 KB, PDF)
jaanuar – aprill 2009 (Välisministeerium)
425 686 krooni
62. Helkurite kasutamise propageerimine Tšernigovi oblasti elanike hulgas Eesti näite põhjal (68.6 KB, PDF)
jaanuar – september 2009 (Sihtasutus Lõuna Koolitus)
708 490 krooni
63. Armeenias regionaalse INSARAG õppuse korraldamise toetamine UNDP Armeenia esinduse kaudu (19.58 KB, PDF)
Detsember 2008 – aprill 2009 (Välisministeerium)
350 000 krooni
KOKKU 68 672 550 krooni

 

* Välisministeeriumi koordineeritud ja Välisministeeriumi eelarves arengukoostööks ja humanitaarabiks kavandatud vahenditest ellu viidud projektid (sh mitmeaastased lepingud).
Teiste ministeeriumide arengukoostööna arvestatavaid tegevusi ei ole käesolevas ülevaates kajastatud.

Last updated: 23. December 2010

About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Official Estonian Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.