You are here

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi tegevused 2003. aastal

Välisministeeriumi koordineeritud ja Vabariigi Valitsuse reservis paiknevatest arengukoostööks kavandatud vahenditest ellu viidud projektid. Teiste ministeeriumide arengukoostööna arvestatavaid tegevusi ei ole käesolevas ülevaates kajastatud.

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi tegevused 2003. aastal Riiklik finantseerimine
Iga-aastane vabatahtlik annetus ÜRO Põlisrahvaste fondi ja Põlisrahvaste kümmeaastaku fondi, 2003/2004 300 000 kr
Iga-aastane vabatahtlik annetus ÜRO Arenguprogrammile (UNDP), 2003/ 2004 300 000 kr
Iga-aastane vabatahtlik annetus ÜRO Lastefondile (UNICEF), 2003/2004 300 000 kr
Iga-aastane vabatahtlik annetus Rahvusvahelise Punase Risti Komiteele (ICRC), 2003 300 000 kr
Iga-aastane vabatahtlik annetus ÜRO Humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA), 2003 300 000 kr
Iga-aastane vabatahtlik annetus ÜRO Põgenike ülemkomissari büroo(UNCHR), 2004 300 000 kr
Vabatahtlik annetus ÜRO Rahvastikufondi (UNFPA), 2004 300 000 kr
Sihtotstarbeline annetus ÜRO Humanitaarasjade koordinatsioonibüroole (OCHA) ja Rahvusvahelisele Punase Risti Komiteele (ICRC) Iraagi humanitaarabiks 1 000 000 kr
Päästeameti projekt "Armeenia kodanikekaitsesüsteemi arendamine" 300 000 kr
e-Riigi Akadeemia arenguriikide suunalise tegevuse toetamine, koostöös UNDP-ga 300 000 kr
Välispoliitika Instituudi projekt "Pihkva oblasti turismisektori eestvedajate koolitusprogramm" 300 000 kr
e-Riigi Akadeemia koolitusprojekt Armeenia riigiametnikele "Info ja kommunikatsioonitehnoloogia juhtimine avalikus sektoris" 203 200 kr
Venemaal, Murmanskis sihtasutuse Eestimaa Looduse Fondi jätkuprojekt "Koolasaami organisatsioonide suutlikkuse arendamine II" 332 000 kr
Kanada-Ukraina-Balti riikide majanduse juhtimise koolitusprogramm (CUBE), 4. aasta, Eesti Haldusjuhtimise Instituut 96 332 kr
Põllumajandusministeeriumi poolt korraldatud rahvusvaheline konverents "WTO protsessi mõju liikmesmaade põllumajandusele", osalejad Albaania, Armeenia, Bulgaaria, Makedoonia, Kõrgõstani, Moldova, Mongoolia, Rumeenia, Aserbaidžaani, Valgevene, Bosnia-Hertsegoviina, Kasahstani, Venemaa, Tadžikistani, Ukraina, Usbekistani ning Serbia ja Montenegro. Koostöös Šveitsi Konföderatsiooniga 366 280 kr
Eesti Diplomaatide Kooli projekt Euroopa Liidu ja NATO teemaline koolitus Ukraina noortele diplomaatidele 191 720 kr
MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse projekt "Ratsionaalne ja efektiivne vee- ja energiaressursside kasutamine Kesk- Aasias" Kõrgõstanis ja Kasahstanis 300 000 kr
Eurointegratsioonialane koolitusseminar Gruusia Välisministeeriumi kõrgematele ametnikele, Välisministeerium 145 000 kr
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) teemaline koolitus Ukraina riigiametnikele 143 100 kr
Gruusia valimiste toetamine OSCE sihtotstarbelise programmi kaudu 175 000 kr
Vabatahtlik annetus ÜRO Lastefondile (UNICEF) sihtotstarbeliselt Iraagi ülesehituse toetuseks 500 000 kr
Eesti Õiguskeskuse projekt "Albaania Kohtunike Kooli institutsionaalne nõustamine ja kohtunike koolitamine" 299 840 kr
Gruusias rahvusvahelise seminari "Demokraatlik tsiviilkontroll kaitseväes", Kaitseministeerium 246 395 kr
Kokku 6 998 867 kr
Last updated: 15. October 2010

About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Official Estonian Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.