You are here

120 aastat diplomaat Aleksander Warma sünnist

Aleksander Warma sündis 22. juunil 1890 Hindreku talus, Viinistu külas Harjumaal.
Ta õppis Pärispea vallakoolis ja lõpetas 1905. aastal Kõnnu ministeeriumikooli. 1910–1912 õppis Käsmu ja 1913–1914 Narva merekoolis, sooritas kaugesõidukapteni eksami Riias ja aastal 1920 eksternina küpsuseksami Tallinna Õpetajate Seminari juures. Aastatel 1921–1924 õppis Warma Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas rahvusvahelist õigust ning kaitses 1928 magistrikraadi tööga „Enamsoodustusklauselist kaubalepingutes”.
Akadeemiliselt kuulus korporatsiooni EÜS.

Aleksander Warma
Aleksander Warma välisteenistusse astumise ajal

1907. aastast töötas Aleksander Warma kütja, madruse, pootsmani ja tüürimehena mitmetel laevadel. I maailmasõjas osales Vene Balti sõjalaevastiku koosseisus, 1916 sooritas Kroonlinnas mereväe lipniku eksami ja teenis seejärel märtsini 1918 miiniristleja „Zoja” vahiülemana. Vabadussõja ajal oli Warma Mereväe valitsuse osakonnajuhataja, Merejõudude Staabi ülema abi ja ülema kohusetäitja. Aastast 1920 töötas ta Merejõudude Staabi juriskonsultina ja oli sõjalaeva „Mardus” komandör, seejärel oli Sõjaministeeriumi juriskonsult ja kodifikaator. Ta arvati reservi 1926. aasta maist kaptenmajorina.

1. maist 1926 asus Aleksander Warma tööle Välisministeeriumis juriidilise büroo juhatajana. 1. septembrist 1927 sai temast administratiivosakonna juhataja. 30. maist 1931 asus Warma Moskva saatkonna nõuniku ametikohale. 15. maist 1933 oli ta Leningradi peakonsulaadi peakonsul kuni peakonsulaadi likvideerimiseni Nõukogude Liidu nõudmisel 1938. aasta alguses. 15. veebruarist 1938 oli Warma Eesti saadik Leedus ja 20. november 1939–8. august 1940 Eesti saadik Soomes. Ta jätkas mitteametlikult saadiku kohuste täitmist Soomes, kuid oli septembris 1944 sunnitud võimude nõudel riigist lahkuma ja asus elama Stockholmi.

Aleksander Warma
Aleksander Warma eksiilvalitsuses

Rootsis oli Aleksander Warma üks Eesti pagulasorganisatsioonide juhtivaid tegelasi, Eesti Rahvusnõukogu liige ja esimees aastatel 1963–1970 ning Eesti Komitee juhatuse liige. Ta oli tegev ka mitmetes kultuurilistes organisatsioonides, korraldas eesti kunsti ülevaatenäitusi ning oli ka ise kunstikoguja ja meremaalija. 12. jaanuarist 1953 kuni 30. märtsini 1963 oli Aleksander Warma Eesti Vabariigi valitsuse eksiilis välisminister, s.h 1962–1963 peaministri asetäitja välisministri ülesannetes ja seejärel kuni surmani peaminister Vabariigi Presidendi ülesannetes.

Aleksander Warma suri 23. detsembril 1970 Stockholmis. Tema ja ta abikaasa Marta tuhastatud põrm maeti ümber 25. augustil 2002 Tallinna Metsakalmistule. 2008. aastal avati Warma sünnikohas Viinistul mälestuskivi.

Aleksander Warma

Aleksander Warma haud Metsakalmistul

Last updated: 16. June 2010

About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Official Estonian Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.