You are here

Human rights calendar

2013

22.04–3.05 Inimõiguste Nõukogu: riikide inimõigusalaste olukordade perioodiline ülevaatus (UPR), Genf
13.05                 Inimkaubanduse kõrgetasemeline kohtumine, New York
20.–31.05 Põlisrahvaste foorum, New York

27.05–14.06

Inimõiguste Nõukogu 23. istungjärk, Genf
22.–23.05 Piinamisvastase konventsiooni (CAT) täitmise Eesti aruande kaitsmine
16.–18.06 Internetivabaduse Koalitsiooni kohtumine, Tuneesia
24.–28.06 UN-Womeni istung, New York
17.–19.07 Puudega inimeste õiguste konventsiooni istung, New York
18.–25.07 ECOSOCi inimõigustenädal, Genf
23.09 ÜRO Peaassamblee avanädal, puudega inimeste ja arengu kõrgetasemeline kohtumine, New York
9.–27.09 Inimõiguste Nõukogu 24. istungjärk, Genf
21.10–1.11 Inimõiguste Nõukogu: riikide inimõigusalaste olukordade perioodiline ülevaatus (UPR), Genf
7.10–27.11

Peaassamblee 3. komitee, New York

2014

                   Internetivabaduse koalitsiooni kõrgetasemeline kohtumine Tallinnas

 

Last updated: 10 December 2013

About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Official Estonian Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.