You are here

Liechtenstein


 

RIIKI SISENEMISE JA RIIGIS VIIBIMISE TINGIMUSED

Eesti kodanik võib Liechtensteini territooriumile siseneda samadel tingimustel nagu Šveitsi territooriumile. Eesti kodanikule on Liechtenstein viisavaba kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

Eesti kodanik, kes kavatseb Šveitsi (Liechtensteini) territooriumil viibida kauem kui 90 päeva või seal töötada, peab enne ärasõitu taotlema Šveitsi diplomaatilisest- või konsulaaresindusest sissesõiduviisat.

 

HEA TEADA

Arstiabi

Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises liikmesriigis ajutiselt, saavad vajaminevat arstiabi võrdsetele tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Selleks tuleb taotleda Haigekassast Euroopa ravikindlustuskaart. Vajaminev arstiabi ei ole siiski tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaa tariifide järgi. Lisaks Euroopa ravikindlustuskaardile soovitame sõlmida ka

<a href="" est="" kat_429="" 3733.html"="" target="_blank">KONTAKTID
Šveitsi saatkond Soomes
Uudenmaankatu 16A, 00120
Helsingi, Soome
tel: +358 9 622 9500

vertretung@hel.rep.admin.ch

KASULIKUD LINGID
Liechtensteini reisiinfo

 

About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Official Estonian Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.