You are here

Lastega reisimine

Lastega välisriiki reisimisel võidakse nõuda lisadokumente, milliseid täpselt sõltub eelkõige külastatava riigi nõudmistest. Seetõttu soovitame kõigepealt küsida reisisihiks oleva riigi esindusest, milliseid dokumente selle riigi piirivalve lastega reisijatelt nõuab.

Vähem olulised ei ole erinevate transpordifirmade seatud nõuded. Arusaamatuste vältimiseks vaadake näiteks Tallinki ja Nordica piiranguid väikelaste ja lastega reisimisele. Samalaadseid tingimusi seavad ka enamik teisi reisijate transpordiga tegelevaid ettevõtteid.

Lapsega reisival täiskasvanul, kes ei ole lapse seaduslik hooldaja, peaks reisil kaasas olema lapse vanemate ühine nõusolek. See, kas piisab vanemate lihtkirjalikust nõusolekust või tuleb dokument vormistada notari juures, sõltub eelkõige külastatava ja ka reisimarsruudil läbitavate riikide nõuetest.

Lisaks soovitame kaasa võtta ka rahvastikuregistri ingliskeelse väljavõtte, millelt on näha mõlema hooldusõigusega lapsevanema andmed. Rahvastikuregistri väljavõtte saate kohalikust omavalitsusest. 

Pea samad soovitused kehtivad, kui lapsega reisib vaid üks lapsevanematest või vanem, kellel on lapsest erinev perekonnanimi. Reisile tuleks kaasa võtta teise lapsevanema nõusolek ja ingliskeelne rahvastikuregistri väljavõte.

Nõusoleku näidise leiate siit (PDF). Nõusoleku (nii lihtkirjaliku kui notariaalse) võib vormistada ka pikema aja peale, mitte ainult üheks konkreetseks reisiks.

Koolireisid

Kindlasti soovitame koolide grupireisidel teha kõigile osalejatele kindlustus, mis tagab haigestumise korral vajamineva arstiabi ning ka hilisema eritranspordi Eestisse.

Lisaks tuleb arvestada Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirjade korrektsele vormistamisele.  Haridus- ja teadusministri 14.09.2010 määruse 55  leiate siit.  Nimekiri tuleb õppeasutusel trükkida oma asutuse plangile ja selle kinnitab kooli direktor.

Lapserööv

Rahvusvahelise lapserööviga on tegu juhul, kui vanemalt on ära võetud noorem kui 16-aastane laps ja viidud välisriiki või last hoitakse välisriigis kinni. Tavaliselt paneb sellise teo toime teine lapsevanem. Euroopa Komisjon on ettevalmistanud teemat tutvustava video, mis on kättesaadav siit. Isikuhoolduse ja külastusõiguse videot näeb siit

Nii lapseröövi konventsiooni kui ka Brüssel IIa määruse keskasutuseks on Eestis Justiitsministeerium. Infot saab telefonil +372 620 8183 ja e-posti aadressil central.authority@just.ee.

Täiendavalt  saab nõu küsida Välisministeeriumi konsulaarosakonna telefonil +372 637 7440, e-posti aadressil konsul@vm.ee.

Hädaolukorras nõustab Välisministeeriumi valveametnik telefonil +372 6377 440 või +372 53 01 9999 (24h).

 

Last updated: 16. June 2016

About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Official Estonian Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.